Dithane NT

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta samt av bladfläcksjukdomar i vinbär, krusbär och prydnadsväxter på friland genom beståndsbesprutningar samt för betning av utsädespotatis för bekämpning av filtsjuka.
  • fördelaktigt basmedel för bekämpning av bladmögel
  • lämpar sig väl för tankblandningar
  • många förpackningsstorlekar

Aktiv substans

mancozeb 750 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään M3

Egenskaper:

Dithane NT är ett enbart kontaktverkande preparat. Ett omsorgsfullt besprutningsarbete garanterar ett gott skydd. Vid besprutning bildas preparatet en hinna på bladen vilken förhindrar groning av sporer. Dithane NT lämpar sig väl som en del av ett bekämpningsprogram när beståndet har nått sitt fulla mått.

Effektivitet:

Dithane NT har effekt mot bladröta i potatis, ladfläcksjukdomar, t.ex. bladfallsjuka i vinbär (Drepanopeziza ibis), filtrost i vinbär (Cronartium ribicola) och rostsjukdomar på prydnadsväxter. Vid yrkesmässig potatisodling rekommenderar vi inte Dithane NT för bekämpning av potatisbladmögel, utan vi rekommenderar Moncut 40 SC eller Rizolex 50 SC.

Förhållanden vid besprutning:

Dithane NT bör besprutas i torrt bestånd då temperaturen är +15–20 °C, dock under +25 °C och då luftens relativa fuktighet är hög.

Vattenmängd:

400 l/ha åt potatisbestånd, åt bärbuskar högst 1000 l/ha (0,1 l/m2) och åt prydnadsväxter högst 1500 l/ha. I en vätskebetningsapparat i sättningsmaskiner använder man vatten 15 liter/ton utsädespotatis om inte tillverkaren av apparaten har meddelat annat.

Begränsningar i användningen:

Vinbärs- och krusbärsbuskar får inte behandlas under tiden mellan början av blomningen och skörden på grund av risken för resthalt.

Karenstid:

I potatis 21 dygn.

Behärskandet av resistens:

Dithane NT har använts länge i potatis men potatisbladmöglet har inte utbildat stammar som är resistenta mot den aktiva substansen. Risken för resistens hos den aktiva substansen klassificeras som låg.

Förpackning/partiförpackning:

10 kg / 1 st

300 g / 10 st

60 g / 10 st

Tips vid användningen:

Tillsätt till sprutlösningen Silwet Gold -fästmedel 0,01–0,02 % vid besprutningar mot bladmögel i potatis. Härvid utbreds den aktiva substansen bättre på bladens yta. Dithane NT lämpar sig för tankblandningar med medlet Leimay. Bruksmängderna är då Dithane NT 1,6 kg/ha och Leimay 0,3 l/ha.

Bruksanvisning

Potatisbladmögel

Första besprutning då beståndet sluter sig och förnyad behandling 1–2 gånger med ca 10 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
2–3 kg/ha

Filtsjuka

Utblandat i vatten genom besprutning i sättningsmaskinen.
Käyttömäärä: 
6,7–10 % (1–1,5 kg / 15 l vatten och 1000 kg potatis)

Filtsjuka

Nedsänkningsbehandling omedelbart före sättningen. Betning genom övergjutning omedelbart före sättningen.
Käyttömäärä: 
8,0 % (1,5 kg / 19 l vatten och 1000 kg potatis)

Bladfläcksjukdomar i vinbär och krusbär

Före blomningen och efter skörden. I plantskolor besprutas bärbuskarna före blomningen och på nytt med 1–2 veckors intervall.
Käyttömäärä: 
0,2 % (200 g / 100 l vatten)

Bladfläcksjukdomar i prydnadsväxter

Besprutning vid behov med 1–2 veckors intervall.
Käyttömäärä: 
0,2 % (200 g / 100 l vatten)

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Potatisbladmögel 5
Groddbrand 4
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R37-42/43-50/53, S2-13-22-24-29-37-45

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m