Aliette 80 WG

För bekämpning av kronröta och rödröta i jordgubbe, bladmögel i åkerbär, frilandsgurka och sallat och rotsjukdomar i prydnadsväxter samt av basfläcksjuka förorsakad av Phytophthora cactorum på klumprotsplantor av björk.
  • två förpackningsstorlekar, 1 kg och som nyhet den förmånligare 6 kg
  • godkänt också för bekämpning av rödröta
  • förebyggande användning i många växter

Aktiv substans

fosetyl-Al 800 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 33

Egenskaper:

Aliette 80 WG är ett är ett systemiskt verkande växtskyddsmedel som effektivt skyddar både växtens rötter och dess ovanjordiska delar. Den aktiva substansen transporteras aktivt i växten både uppåt och nedåt mot rötterna och tillväxtpunkterna. Den bästa effekten erhålls då preparatet används i förebyggande syfte, eftersom preparatets helande eller kurativa effekt är svag. Då preparatet används som bevattningsmedel är det i praktiken oskadligt för nyttoorganismer.

Effektivitet:

Aliette 80 WG förebygger groningen av sporer, inträngandet i växter och sporbildningen av algsvampar (Phytophthora, Bremia, Pythium och Peronospora). Dessutom hjälper preparatet växtens egna försvarsmekanismer att fungera effektivare. Preparatet fungerar bäst då det används i förebyggande syfte.

Förhållanden vid behandlingen:

Då beståndsbesprutningar görs med Aliette 80 WG borde luftens relativa fuktighet vara så hög som möjligt. En bevattning med 3–10 mm efter behandlingen minskar risken för skada i sallat. Om man inte har bevattningsmöjligheter kan man till besprutningsvattnet tillsätta släckt kalk (Ca(OH)2) 1 kg/ha om vattnets kvalitet är god.

Begränsningar i användningen:

Aliette WG 80 får inte användas på grundvattenområden. På frilandsodlingar bör växtskyddsbehandlingarna göras före medlet av september. Högst tre beståndsbesprutningar per växtperiod är tillåtna i jordgubbe och åkerbär. Högst fyra beståndsbesprutningar per bestånd är tillåtna i gurka och sallat. Då nedsänkningsbehandling används kan den första skörden göras först under påföljande år, eftersom resthaltsundersökningar för detta behandlingssätt saknas.

Karenstider:

Gurka 3 dygn, jordgubbe, åkerbär och sallat 14 dygn.

Behärskandet av resistens:

Risken för resistens är liten hos preparatet Aliette 80 WG. Högst fyra beståndsbesprutningar per bestånd är tillåtet.

Förpackningar/partiförpackningar:

1 kg / 10 st.

6 kg / 1 st.

Bruksanvisning

Jordgubbe

Nedsänkningsbehandling av barrotsplantor eller bevattning av klumprotsplantor före planteringen.
Käyttömäärä: 
0,2–0,3 % barrotsplantor 0,3 % klumprotsplantor

Jordgubbe

Radbesprutning efter planteringen eller under skördeår. På våren två gånger med 20–30 dygns intervall och en gång efter skörden
Käyttömäärä: 
4,0 kg/radhektar

Åkerbär

Beståndsbesprutningarna påbörjas före blomningen. Behandlingen förnyas med en veckas intervall.
Käyttömäärä: 
0,3 %

Frilandsgurka

Beståndsbesprutningar med två veckors intervall senast då de första symptomen blir synliga.
Käyttömäärä: 
0,3 % eller 3,0 kg/ha

Sallat

Bevattning av växtunderlaget före planteringen. Beståndsbesprutning efter det plantorna rotat sig med 10–14 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
0,3–0,7 kg/m3 växtunderlag 3,0 kg/ha

Klumprotsplantor av björk

Beståndsbesprutning 2–3 veckor innan plantorna förs ut ur växthuset.
Käyttömäärä: 
0,3 %

Prydnadsväxter

Inblandat i eller bevattning av växtunderlaget före krukningen.
Käyttömäärä: 
0,4 kg/m2 växtunderlag 0,1 % som bevattning 10 l/m2

Prydnadsväxter

Bevattning efter krukningen med 3–4 veckors intervall.
Käyttömäärä: 
0,05–0,3 %

Prydnadsväxter

Beståndsbesprutningar med 3–4 veckors intervall.
Käyttömäärä: 
0,3–0,4 %

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m