Bekämpning av växtsjukdomar

Peittaus

För betning av utsädespotatis vid bekämpning av silverskorv, Phoma-torröta, Fusarium- torröta och blåsskorv. Utvidgat användningsområde (off-label): För bekämpning av mjöldagg i gurka, frilandsgurka, sommarsquash, melon, tomat, paprika, äggplanta och prydnadsväxter vid odling i växthus. I snittrosor har preparatet även verkan mot sjukdomen svartfläcksjuka (Diplocarpon rosae). Preparatet har även sidoeffekt mot gråmögel och växtsjukdomar förorsakade av svampen Mycoaphaerella.
Vätska för betning av korn och havre.
Medel för betning av utsädespotatis vid bekämpning av filtsjuka.

Kasvitautien torjunta

För de första behandlingar mot potatisbladmögel
För bekämpning av kronröta och rödröta i jordgubbe, bladmögel i åkerbär, frilandsgurka och sallat och rotsjukdomar i prydnadsväxter samt av basfläcksjuka förorsakad av Phytophthora cactorum på klumprotsplantor av björk.
För bekämpning av svampsjukdomar hos äpple, päron, jordgubbe samt vin- och krusbär. Bekämpning av svampsjukdomar hos prydnadsväxter i växthus
För bekämpning av äppleskorv på äppelodlingar
För bekämpniing av växtsjukdomar på alla sädesväxter
För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta samt av bladfläcksjukdomar i vinbär, krusbär och prydnadsväxter på friland genom beståndsbesprutningar samt för betning av utsädespotatis för bekämpning av filtsjuka.
För bekämpning av gråmögel, mjöldagg och bladfläcksjukdomar i jordgubbe. Utvidgat användningsområde (off-label): För bekämpning av mjöldagg och gråmögel på prydnadsväxter i växthus och på friland, på jordgubbe i växthus och tunnlar samt för bekämpning av svampsjukdomar i skogsplantproduktion.
För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta i potatis.
För bekämpning av växtsjukdomar hos flera specialväxter samt alla sädesväxter och produktion av gräsfrö
För bekämpning av sallatsbladmögel (Bremia lactucae) i sallat, rotröta förorsakad av Pythium spp. -svampar i sallat, kålväxter (rosenkål, blomkål, huvudkål och broccoli), tomat och plantor av växthusgurka under uppförökning samt i tomat och gurka i förebyggande syfte via droppbevattningssystem i växthus och på friland.
För bekämpning av växtsjukdomar hos sädesväxter, rybs och raps
För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta hos potatis
Bekämpning av potatisbladmögel hos potatis och tomat samt sallatsbladmögel
För bekämpning av gråmögel hos jordgubbe samt skorv hos äpple och päron
För bekämpning av potatisbladmögel. För besprutningar vid slutskedet av bekämpningen
Mångsidig produkt för bekämpning av växtsjukdomar hos specialväxter
För mångsidig bekämpning av växtsjukdomar hos specialväxter
För bekämpning av gråmögel i jordgubbe, vinbär, hallon, tomat och prydnadsväxter samt dessutom off-label (minor use) -godkännande för bekämpning av gråmögel och bomullsmögel i bl.a. fruktgrönsaker, sallat, örter och vindruvor
En förmånlig produkt mot svampsjukdomar på alla sädeslag
För bekämpning av svampsjukdomar hos specialväxter