Bekämpning av råttor och möss

Hiirien ja rottien torjunta

För bekämpning av råttor och möss i bostäder, lager, jordbruksbyggnader, anläggningar och på avstjälpningsplatser samt i parkområden under övervakning av kommunal hälsovårdsmyndighet.
Havregrynsbete för bekämpning av möss och råttor på bostadsområden, lager, lantgårdar, anläggningar och på avstjälpningsplatser samt i parkområden under övervakning av kommunal hälsovårdsmyndighet. Speciellt effektivt vid bekämpning av möss.
För bekämpning av möss och råttor i bostäder, lager, lantgårdar, anläggningar och på avstjälpningsplatser samt i parkområden under övervakning av kommunal hälsovårdsmyndighet.
För bekämpning av möss och råttor i bostäder, lager, lantgårdar, anläggningar och på avstjälpningsplatser samt i parkområden under övervakning av kommunal hälsovårdsmyndighet.
Sädeskornbete för bekämpning av möss och råttor i bostadsområden, lager, lantgårdar, anläggningar och på avstjälpningsplatser samt i parkområden under övervakning av kommunal hälsovårdsmyndighet.