Ranman TOP

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta hos potatis
  • det effektivaste medlet mot brunröta
  • utmärkt effekt mot bladsmitta
  • bättre regnfasthet än hos andra medel
  • medlet som potatisforskarna ansåg vara bäst
  • ersätter Ranman Twinpack- produkten
  • fästmedlet färdigt iblandat

Aktiv substans

cyazofamid 160 g/l

Produkten hör till resistensgrupp 11

Egenskaper:

Ranman TOP är det kontaktverkande preparat, vilket i potatisforskarnas krets har ansetts vara mest effektivt mot potatisbladmögel. Även medlets regnbeständighet är god. Detta har stor betydelse, om det regnar eller om man bevattnar snart efter besprutningen. Ranman TOP används vid bekämpning av potatisbladmögel och brunröta som en del av bekämpningsprogrammet. För de första besprutningarna rekommenderas användningen av systemiska preparat som Epok 600 EC eller Tanos. Ranman urskiljer sig till sin fördel, då bladmögelstrycket är stort. Det lönar sig att avsluta säsongens besprutningar mot bladmögel med två Ranman TOP-behandlingar, eftersom även brunrötan då blir bekämpad så effektivt som möjligt. Besprutningsintervallet är i enlighet med potatisens utvecklingsstadium och bladmögeltrycket 5–10 dygn. Den första besprutningen görs i enlighet med förhållandena och prognosen för bladmögel eller senast innan beståndet har slutit sig.

Effektivitet:

Ranman TOP har effekt både mot bladinfektion och mot brunröta. Dessutom skyddar det även rätt så väl den nya tillväxten som utbildas efter besprutningen.

Förhållanden vid besprutning:

Ranman har en synnerligen god regnbeständighet och behandlingen kan göras strax före regn eller bevattning.

Vattenmängd:

200–400 l/ha

Begränsningar i användningen:

Preparatet får användas högst sex gånger under en växtperiod. Man får använda preparatet vid högst tre på varandra följande behandlingar, varefter man bör använda ett preparat som har ett annat verkningssätt.

Karenstid:

Potatis 7 dygn

Bruksanvisning

Potatis

Preparatet används endast för förebyggande bekämpning. Besprutningsintervallet är i enlighet med potatisens utvecklingsstadium och bladmögeltrycket 5–10 dygn. Den första besprutningen görs i enlighet med prognoser och förhållandena eller senast innan beståndet sluter sig.
Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Potatisbladmögel 5
Can be used in groundwater area

Minsta avstånd till vattendrag

3 m