Biscaya OD 240

För bekämpning av rapsbaggar och -vivel samt bladlöss hos potatis
  • Uudentyyppinen tuholaisten torjunta-aine
  • Pysäyttää heti tuholaisten ruokailun, kuolema seuraa muutamassa päivässä
  • Pitkä vaikutusaika, voimakas kosketus- ja syömävaikutus
  • Leviää systeemisesti kasvissa suojaten uutta kasvua

Aktiv substans

Tiaklopridi 240 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 4A

Ominaisuudet:

Biscayan tehoaine tiaklopridi poikkeaa vaikutustavaltaan yleisesti käytetyistä pyretroideista. Tuholaisvioitukset päättyvät nopeasti ruiskutushetkestä, vaikka hyönteiset eivät heti kuolekaan. Ruiskutustehoa parantaa tuotteen OD -formulaatti, joka sisältää kostutusaineen. Biscaya leviää kasvissa systeemisesti ja suojaa rypsin ja rapsin noin viikon ja perunan noin kymmenen päivää.
 

Vaikutustapa:

Biscaya leviää kasvissa systeemisesti ja tehoaa tuhohyönteisiin kosketus- ja syömävaikutteisesti. Tuote ei tapa tuholaisia heti, mutta pysäyttää ruokailun lähes välittömästi. Näennäisesti toimintakykyisiltä vaikuttavat hyönteiset kuolevat muutaman päivän kuluessa käsittelystä. Tehoaine ehkäisee resistenttien hyönteiskantojen muodostumista.
 

Käyttötapa:

Valmisteen käyttömäärä on 0.3-0.4 l/ha. Rypsillä ja rapsilla oikea torjunta-aika on aikaisesta nuppuvaiheesta täyskukintaan. Perunalla torjunta aloitetaan kirvojen saapuessa kasvustoon.
 

Huomioitavaa:

Ravista torjunta-ainepurkkia voimakkaasti ennen käyttöä jotta aine sekoittuu. On normaalia, että seisottuaan hetken aine erottuu kahteen kerrokseen pakkauksessaan. Ruiskuta tankkiliuos heti ja käytä sekoitusta, jos joudut pysäyttämään ruiskutustyön tilapäisesti. Aine ei hajoa auringonvalossa.
 

Käytön rajoitukset:

Maksimi käyttömäärä/käsittely on 0.4 l/ha. Suurin sallittu käyttömäärä kasvukaudessa öljykasveilla on 0.4 l/ha ja perunalla 1.2 l/ha. Valmistetta saa käyttää perunalla kolme kertaa sekä rypsillä ja rapsilla enintään kerran kasvukauden aikana. Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueella.
 

Bruksanvisning

Peruna

Kirvojen saapuessa kasvustoon
Käyttömäärä: 
0.3-0.4 l/ha

Rypsi ja rapsi

Rapsikuoriainen- ja kärsäkäs: Aikainen nuppuvaihe - täyskukinta
Käyttömäärä: 
0.3-0.4 l/ha

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Bladlöss 4
Blygrå rapsvivel 4
Rapsbagge 4

Varningar

Xn, N, R20/22-36/38-40-50/53, S02-13-29-36/37-46

Regnbeständig

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minsta avstånd till vattendrag

3 m