Tramat® 500 SC

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.
  • perustuote juurikkaan rikkatorjuntaan
  • tankkiseoksien olennainen osa
  • joustavat käyttömäärät

Aktiv substans

etofumesat 500 g/l

Produkten hör till grupp N av aktiva substanser

Egenskaper:

Tramat 500 SC har effekt mot ogräsen endast via bladen. Medlet lämpar sig utmärkt för tankblandningar. Preparatet används för at ta kål på ogräsens fröplantor på sockerbetsåkrar, då ogräsen är vid litet plantstadium eller högst vid 2–4 -bladstadiet. En tidig besprutning ger det bästa resultatet.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN:

Den största tillåtna dosen av preparatet Tramat 500 SC på samma skifte under tre års tid är 2 l/ha (1000 g etofumesat/ha). Mängden etofumesat (1000 g/ha och 3 år) får inte överskridas genom tillsats av andra preparat som innehåller samma aktiva substans.

UPPKOMSTEN AV RESISTENS:

Upprepade behandlingar med samma växtskyddsmedel eller med växtskyddsmedel som verkar på samma sätt kan leda till uppkomsten av motståndskraftiga stammar av ogräs. Eftersom preparatet Tramat 500 SC normalt används tillsammans med andra medel vilka har andra verkningssätt, är risken för uppkomsten av motståndskraft mycket liten.

BRUKSANVISNING:

Exempel på program med två besprutningar då sockerbeta odlas under två år av tre: Största tillåtna mängd av etofumesat är 500 g/ha och växtperiod. Den första behandlingen görs som en blandning med Goltix och Betanal SE då ogräsens första egentliga blad har blivit synliga (längd ca 0,5 cm, 18-25 dygn efter sådd). Den andra besprutningen görs som en blandning med Goltix och Betanal SE, då det första egentliga bladet hos ogräs som satt planta efter den föregående besprutningen har blivit synligt (12 dygn efter föregående behandling). Bruksmängden för preparatet är 0,2–0,5 l/ha vid bägge besprutningarna. Bruksmängden anpassas till jordart, besprutningsförhållanden och ogräsens storlek. På grova mineraljordar (t.ex. sand, mo, mjäla) används lägre och på ler- och mulljordar högre mängder av medlet. Om bekämpningsförhållandena är goda (luftens och markens fuktighet är hög) och en del av ogräsen ännu är vid hjärtbladstadiet kan man välja de lägre bruksmängderna av produkten. Tillsammans med produkten bör alltid användas en förstärkare av effekten (t.ex. olja 0,3–1,0 l/ha på lätta marker och 0,5–1,5 l/ha på ler- och mulljordar). Mängden av olja anpassas till besprutningsförhållandena och ogräsens storlek. Vid torra och/eller kalla förhållanden är mängderna olja större. Då dagstemperaturen överstiger +20 °C kan de största mängderna olja skada betorna. För ogräs som är på hjärtbladstadiet räcker en mindre mängd olja, men ogräs som hunnit längre i sin utveckling kräver en större mängd olja. Vattenmängden är 150–200 l/ha.

Exempel på ett program med tre besprutningar då sockerbetor odlas under två år av tre: Den största tillåtna mängden etofumesat är 500 g/ha och växtperiod. Preparatet används i blandning med Goltix och Betanal SE varje gång, då nya uppkomna ogräs är vid järtbladstadiet. Vid den första besprutningen är bruksmängden på grova mineraljordar 0,1–0,15 l/ha, på lerjordar 0,2 l/ha. Vid den andra besprutningen och vid den tredje (7–14 dygn efter föregående) är bruksmängden på grova mineraljordar 0,2–0,3 l/ha och på lerjordar 0,3–0,4 l/ha. Om det finns rikligt med ogräs eller om förhållandena är torra rekommenderas de största bruksmängderna av Tramat 500 SC. Tillsammans med preparatet bör alltid användas en förstärkare av effekten (t.ex. Sunoco 11E/3 –fästmedel). Mängden olja och föreskrifterna om användningen av olja är de samma som i det tidigare angivna programmet med två besprutningar.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 12 st.

Bruksanvisning

Sokerijuurikas

Kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat kasvaneet
Käyttömäärä: 
0,2-0,8 l/ ha

Varningar

N, R51/53, S2,13,29

Regnbeständig

1–2 timmar efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m