Stomp

För bekämpning av ogräs i odlingar av morot, så- och plantlök.
  • tehoaa rikkoihin sekä maan että lehtien kautta
  • hellävarainen viljelykasveille
  • sopii hyvin tankkiseoksiin

Aktiv substans

pendimetalin 400 g/l

Produkten hör till grupp K1 av aktiva substanser

Egenskaper:

Stomp verkar på ogräsen via bladen och rötterna. Dess markverkan försvagas då humushalten stiger samt vid torra förhållanden. Preparatet bildar en tunn hinna på markytan, i vilken de groende ogräsen dör. Stomp lämpar sig väl som en del av bekämpningsprogram.

Effektivitet:

Preparatet har vid goda förhållanden utmärkt effekt mot följande ogräs: plister, åkerspergel, åkerförgätmigej, åkerviol, åkerveronika, åkergyllen och våtarv. Effekten mot svinmålla, jordrök, trampört, dån och penningört är god. Effekten är tillfredställande mot åkerbinda,
harkål, småsnärjmåra, åkermolke och åkerpilört samt svag mot baldersbrå och gatkamomill. Mot vitgröe och andra gräsartade ogräs har Stomp ingen effekt.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN:

Preparatet får inte användas under på varandra följande år på samma skifte. Preparatet får användas en gång under växtperioden.

Vattenmängd:

200–400 l/ha

Förpackning/partiförpackning:

10 l / 2 st.

Bruksanvisning

Morot

Mellan sådd och uppkomst vid behov.
Käyttömäärä: 
2,0-5,0 l/h

Morot

Används före morotens uppkomst.*
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha, i tankblandningar 1,0–2,0 l/ha

Sålök

Genast efter sådd – en vecka före uppkomsten. Sådjup minst 2 cm.
Käyttömäärä: 
2,0-5,0 l/ha

Plantlök

Genast efter planteringen. *
Käyttömäärä: 
2,0-5,0 l/ha

Minor use -godkännande:

Palsternacka

Sådden ska vara väl inmyllad och sådjupet minst 2 cm. Preparatet används innan palsternackan bildat planta.*
Käyttömäärä: 
2,0 - 5,0 l/ha mellan sådd och uppkomst

Purjolök

Senast en vecka efter planteringen.*
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha

Rotselleri

Genast efter planteringen.*
Käyttömäärä: 
2,0–4,0 l/ha

Stjälkselleri

Genast efter planteringen.*
Käyttömäärä: 
3,0–4,0 l/ha

Pepparrot

Genast efter planteringen eller innan skotten kommer upp.
Käyttömäärä: 
2,0–4,0 l/ha

Sparris

Efter skörden.*
Käyttömäärä: 
4,0 l/ha

Vitlök

Genast efter planteringen.*
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha

Sättlök

Genast efter planteringen eller tillsammans med Totril eller Basagran SG genast efter planteringen.
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha i tankblandningar 2,0–3,0 l/ha

Sallatslök

Genast efter planteringen.
Käyttömäärä: 
2,0-5,0 l/ha

Sockermajs

sockermajs Före majsens uppkomst.
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha under plast max. 2,5 l/ha

Fodermajs

Före majsen bildar planta eller senast på majsens 4-bladstadium.
Käyttömäärä: 
2,0–5,0 l/ha

* För att komplettera ogräseffekten rekommenderas preparatet att användas i ett program tillsammans med andra ogräsmedel.

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 5
Åkerförgätmigej 5
Åkerviol 5
Våtarv 5
Jordrök 4
Trampgräs 4
Smörblomma 3
Harkål 3
Småsnärjmåra 3
Åkerbinda 3
Pilört 3
Gårdsskräppa 2
Maskros 1
Baldersbrå, vårgroende 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 4
Dån 4
Svinmålla 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 1
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 3
Kvickrot 2
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 2
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, N, R43,50/53,S2,13,24,29

Minsta avstånd till vattendrag

10 m

Begränsningar i användning

Preparatet får inte användas under på varandra följande år på samma skifte.