Select Plus

För bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av lök, morot, socker-, foder- och rödbeta samt potatis, vitkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe. Produkten ersätter den gamla Select produkten som hade fästmedlet Renol skillt.
  • specialmedel för bekämpning av vitgröe (Poa annua)
  • effekt även mot många andra gräsarter
  • användarvänlig; fästmedlet färdigt blandad

Aktiv substans

kletodim 120 g/l

Produkten hör till resistensgrupp A

EGENSKAPER:

Select har effekt mot ett flertal gräsartade ogräs såsom vitgröe, flyghavre, åkerven, kärrgröe och spillsäd. Effekten mot kvickrot är inte tillräcklig. Medlet upptas i växten via bladen, och det transporteras systemiskt till växtens underjordiska delar och dödar dessa med rötter och allt. Förutsättningen för en god effekt är, att man till sprutvätskan alltid tillsätter Renol-fästmedel. Bruksmängden och förpackningsstorleken för Select och för fästmedlet Renol är alltid lika stor och förpackningarna blir tomma på samma gång. Select kan blandas med de flesta medel mot ogräs och skadeinsekter, bl.a. med Goltix, fenmedifampreparat, Sumi Alpha 5 FW samt med mangan och bor.

EFFEKTIVITET:

Select har förutom mot vitgröe effekt bl.a. mot flyghavre, åkerven, kärrgröe och spillsäd. Effekten mot kvickrot är måttlig. Preparatet har ingen effekt alls mot bredbladiga ogräs eller odlingsväxter.

FÖRHÅLLANDEN VID BESPRUTNING:

Den bästa effekten fås då marken är fuktig och gräsen vid god tillväxt. Vid goda förhållanden kan man använda de lägre doserna i bruksrekommendationerna. Under en torr period, speciellt om gräsen lider av torkan, används de högsta rekommenderade doserna. Vid besprutningsögonblicket borde luftens relativa fuktighet vara högre är 70 %. Vid besprutningar på morgonen erhåller man vanligen den bästa effekten. Jordarten har ingen inverkan på effekten. Då man sprutar Select i blandning med andra preparat är det dock möjligt, att effekten mot ogräsen försvagas, och därför rekommenderas det hellre ett 3–5 dagars intervall till andra besprutningar.

KARENSTID:

socker-, foder- och rödbeta samt potatis 56 dygn
vår- och höstoljeväxter 90 dygn
lin 70 vrk
ärt 56 vrk
böna 30 vrk
jordgubbe 30 vrk
lök 56 vrk
morot 40 vrk
vitkål 28 vrk

Bruksanvisning

Jordgubbe

Från 2- bladstadiet till knoppstadiet (BBCH 12 –59), eller efter skörden
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Potatis

Från 2-bladstadiet tills bladen täcker 30% av odlingsytan (BBCH 12 –59)
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Morot

Från 2-bladstadiet tills rotdiametern är 50% av skördemogen rot (BBCH 12 -45)
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Lök

Då 2. bladet är tydligt synlig tills 50% av diametern har nåtts (BBCH 12 –41)
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Vitkål

Från 2-bladstadiet tills växten börjar bilda huvud (BBCH 12-41)
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Böna

Då plantan har 2-9 blad eller flera (BBCH 12-19)
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Ärt

Då plantan har 2-9 blad eller fler (BBCH 12-39)
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Vår- och höstoljeväxter

Från 2-bladstadie till tidig knoppstadiet ( BBCH 12 -50)
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Socker- foder- och rödbeta

Från 2-bladstadiet tills växterna täcker 30% av odlingsytan (BBCH 12 –59)
Käyttömäärä: 
1-2 l/ha

Lin

Senast då linplantan är 20 cm hög
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 5
Vitgröe 5
Kvickrot 4
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 5

Minsta avstånd till vattendrag

3 m