Reglone

För bekämpning av ogräs på rotsaks- och grönsaksland, i krydd- och bärväxter, i fruktträdgårdar, i plantskolors och skogsplantskolors så- och planteringsbänkar, för avlägsnade av jordgubbsrevor i radmellanrum samt för blastdödning i potatis, ärter, bondböna, oljelin, oljedådra (Camelina), raps och rybs samt i fröodlingar av klöver, spånadslin och lupin.
  • nopeatehoinen valmiste
  • tehoaa kaikkeen vihreään kasvustoon
  • kosketusvaikutteinen

Aktiv substans

Dikvat 200 g/l

Produkten hör till grupp D av aktiva substanser

Egenskaper:

Reglone sprutas utblandat i vatten på ogräsens blad och på stjälkar och blad av de odlingsväxter som skall vissnas. Bruksmängden väljs i enlighet med odlingsväxtens storlek och frodighet. En bra jämnhet i utbredningen garanterar en god effekt. Får inte sprutas i ett fuktigt bestånd, ty vid fuktiga förhållanden sprids den aktiva substansen ojämnt på växtens yta. Preparatet är regnfast 10 minuter efter besprutningen. Får inte sprutas i ett fruset bestånd. Preparatets effekt mot gräsartade ogräs är svag. Preparatet bör skyddas från tillfrysning.

Effektivitet:

Sprutat på blad och gröna skott är Reglone farligt för alla växter. Det har effekt på växterna endast via gröna blad och skott. Ljus försnabbar effekten, vilken blir synlig inom 3-10 dygn. Mot ogräs fås den bästa effekten vid besprutning en molnig dag eller på kvällen. Blastdödning av potatis bör utföras vid middagstid, helst vid solsken. Vid blastdödning i andra växter fås den bästa effekten då besprutningen görs på kvällen.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN:

Preparatet får inte användas i handdrivna redskap och inte i växthus. Dimspruta får inte användas vid spridning av Reglone. För att skydda organismer i jordmånen får inte preparat som innehåller dikvat användas oftare än vartannat år på samma åkerskifte. Alternativt kan man dock på samma åkerskifte använda preparat som innehåller dikvat under två efter varandra följande år, om man på skiftet i fråga efter detta inte använder preparat som innehåller samma aktiva substans under två på varandra följande år, eller under tre efter varandra följande år, om man på skiftet i fråga efter detta inte använder preparat som innehåller samma aktiva substans under tre år. Preparatet är lindrigt giftigt för bin och andra pollinerande insekter. Behandling av blommande växter samt användning närmare än 60 m ifrån bikupor utan tillstånd av biskötaren är tillåtet endast efter binas flygtid mellan kl. 21 och 06. En fröodling av klöver kan endast behandlas under det sista skördeåret.

Vattenmängd:

Vatten används vid ogräsbekämpning 200–400 l/ha och vid blastdödning av odlingsväxter minst 400 l/ha. Till sprutvätskan bör vanligen tillsättas Sito Plus -fästmedel 1 dl / 100 vatten (i lin 1–3 dl / 100 l vatten). Vid blastdödning i potatis och vid ogräsbekämpning i vallmo används inte fästmedel. Vattnet bör vara rent och klart.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st., 10 l / 2 st.

Bruksanvisning

Blastdödning i potatis: Låga och glesa sorter

10–14 dygn före upptagningen
Käyttömäärä: 
3,0-4,0 l

Blastdödning i potatis: Höga och frodiga sorter samt liggande bestånd

10–14 dygn före upptagningen, delad behandling med 3 dygns intervall
Käyttömäärä: 
2x2,0 l/ha

Blastdödning i potatis: Höga och upprätta bestånd

Beståndet krossas med hög stubb (30–40 cm) ca 10 dagar före upptagning och besprutning 1 dygn senare
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Potatis, ogräsbekämpning

Senast då 10 % av potatisen satt planta; BBCH 00–14
Käyttömäärä: 
1,0–2,5 l/ha + fästmedel

Jordgubbe: Radmellanrum, bekämpning av revplantor

I maj före blomningen; BBCH 59 och efter skörden; BBCH 91–93
Käyttömäärä: 
Bekämpning av revor: 3,0–4,0 l/ha (besprutad areal) + fästmedel. Ogräsbekämpning 2,0-2,5 l/ha (besprutad areal) + fästmedel.

Röda, vita och svarta vinbär, krusbär, björnbär, hallon, amerikanskt blåbär, aronia och bärhäggmispel: Ogräsbekämpning med skydd för odlingsväxten

Då ogräsen kommit upp, före odlingsväxtens blomning; BBCH 59
Käyttömäärä: 
2,0–2,5 l/ha (besprutad areal) + fästmedel

Socker- och rödbeta, kål som knyter sig, blomkål, broccoli, rosen-, bladoch kinakål, kålrot, rädisa, rova, pepparrot, kummin, dill, persilja, fänkål, bladselleri, rotpersilja, körvel, morot, palsernacka, knölselleri, sallat

Då ogräsen kommit upp 2–3 dygn före odlingsväxtens plantsättning; BBCH 00–07 eller i radmellanrum med skydd för odlingsväxten
Käyttömäärä: 
1,0–2,0 l/ha + fästmedel

Äpple, päron, körsbär och plommon: Ogräsbekämpning med skydd för odlingsväxten

Då ogräsen kommit upp, före odlingsväxtens blomning; BBCH 59
Käyttömäärä: 
2,0–2,5 l/ha (besprutad areal) + fästmedel

Såytor och plantskolor för barr- och lövträd samt buskar: Ogräsbekämpning

Då ogräsen kommit upp 2–3 dygn före odlingsväxtens plantsättning eller med skydd för odlingsväxten
Käyttömäärä: 
1,0–2,5 l/ha (besprutad areal) + fästmedel

Fröodlingar av klöver: Ogräsbekämpning

Behandlingen görs då klövern är i vintervila. Detta innebär att behandlingen inte bör göras före den första köldperioden. Beståndet får inte vara täckt av rimfrost och luftens temperatur bör helst vara över 0 °C
Käyttömäärä: 
2,5 l/ha + fästmedel

Rybs, raps, oljedådra, oljelin och foderärt och bondböna vilka skördas mogna

7–14 dygn före tröskning, i oljelin då största delen av fröhusen är mogna; BBCH 86–89
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 l/ha + fästmedel

Fröodlingar av klöver, spånadslin och lupin: Bladnedvissning

4–7 dygn före tröskning; BBCH 85–89
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 l/ha + fästmedel

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Brunskära 5
Korsört 5
Harkål 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Gatkamomill 4
Nattskatta 4
Rödplister 4
Åkerförgätmigej 4
Jordrök 4
Åkerviol 4
Trampgräs 4
Åkerbinda 4
Småsnärjmåra 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 3
Can be used in groundwater area

Varningar

T,N,R22,23,37,48/25,50/53

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Preparatet får användas på samma jordbruksskifte under högst två på varandra följande år, varefter man måste göra ett minst lika långt uppehåll i användningen av preparat som innehåller samma aktiva substans.