Puma® Extra

För bekämpning av flyghavre och åkerven i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.
  • erikoisvalmiste hukkakauran torjuntaan
  • sopii myös pohjavesialueille
  • sopii moniin tankkiseoksiin

Aktiv substans

fenoxaprop-P-etyl 75 g/l

Produkten hör till grupp A av aktiva substanser

Egenskaper:

Preparatet transporteras in i ogräsen via bladen, via marken har det ingen verkan. Av denna orsak är det viktigt att besprutningen görs då flyghavren har satt planta. Då sprutmedlet torkat in i beståndet försvagar ett regn inte bekämpningsresultatet. Puma Extra är regnfast efter ca en timme. Medlet rekommenderas inte för skyddssäd. Speciellt timotej, hundäxing och gröearter är känsliga. Besprutningen borde inte göras efter sädens 1-nodstadium. Efter besprutningen får kornets blad ofta en gulaktig färgskiftning. Växtförhållandena och sorten inverkar på styrkan hos denna skada. Skaderisken är minst då man sprutar vid medlet av kornets bestockning. Också i vete och i råg kan man någon gång märka en svag gulfärgning. Skadan är övergående i alla sädesslag, och den har ingen nämnvärd inverkan på skörden. Stråsäd som lider av dåliga växtförhållanden (t.ex. kalla nätter, torka, överdriven blöta) får inte besprutas. Det rekommenderade besprutningsvädret är soligt uppehållsväder, förmiddag- tidig kväll. Klart solsken bör undvikas. Beståndet bör vid besprutningsögonblicket vara torrt och vid normal kondition.

Effektivitet:

Puma Extra har effekt endast mot flyghavreplantor som kommit upp och det bästa bekämpningsresultatet fås då flyghavren är vid god tillväxtkondition. Då tillväxten är svag bör man skjuta upp behandlingen tills tillväxten startar på nytt. Besprutningen får inte göras strax innan nattfrost och inte heller omedelbart efter. Plantorna är vanligen svagare efter nattfrost och besprutningen görs först då växterna blivit frodigare. Under besprutningen bör temperaturen vara +5 – +20 °C. Besprutning bör undvikas under heta dagar och under torra perioder. Temperaturen inverkar främst på snabbheten hos effekten. Det är viktigare att bespruta ogräsen vid det rätta utvecklingsstadiet än vid varm väderlek, ty bekämpning av små flyghavreplantor ger den bästa effekten. Effekten försvagas efter tillväxtstadium DC31 (1-nodstadium).

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN:

Puma Extra kan sprutas i blandning med bl.a. Classic Premium SX, Express 50 SX, Ratio, Ratio Combo, Tooler, Gratil och Starane 180. I blandningar kan effekten mot flyghavre nedsättas något och därför är det skäl att använda den högsta dosen av Puma Extra.

Vattenmängd:

200–400 l/ha

Förpackning/partiförpackning:

5 l/ 4 st.

Bruksanvisning

Korn och vårvete

Bekämpning av flyghavre: vid medlet av sädens bestockning
Käyttömäärä: 
1,0 l/ha

Korn och vårvete

Bekämpning av flyghavre: i början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Korn och vårvete

Bekämpning av åkerven: vid medlet av sädens bestockning
Käyttömäärä: 
0,8 - 1,0 l/ha

Korn och vårvete

Bekämpning av åkerven: vid medlet av sädens bestockning – slutskedet
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Råg, höstvete, rågvete

Tidigt på våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
0,8–1,2 l/ha

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 5
Renkalve 5
Vitgröe 2
Kvickrot 1
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 5
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R51/53, S02-13-29

Regnbeständig

Puma Extra är regnfast en timme efter besprutningen.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m