Monitor®

För bekämpning av kvickrot, flyghavre, åkerven och bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete samt i potatis.
  • tehoaa sekä heinämäisiin että leveälehtisiin rikkakasveihin
  • tehoaa pääasiassa lehtien kautta

Aktiv substans

Sulfosulfuron 800 g/kg

Produkten hör till grupp B av aktiva substanser

Egenskaper:

Monitor har i huvudsak effekt mot ogräsen via bladen men vid goda förhållanden har det även markverkan. Preparatet stoppar tillväxten hos kvickrot, åkerven och vissa bredbladiga ogräs några dagar efter besprutningen. De bredbladiga ogräsen dör inom 3–6 veckor efter behandlingen. Kvickroten dödar Monitor inte men medlet gör att den förblir lågväxt under stråsädesbeståndet. Den kan besprutas med glyfosat efter tröskningen. Preparatet har effekt även vid låga temperaturer under förutsättning att ogräsens tillväxt fortsätter. Effekten blir då långsammare synlig.

Effektivitet:

Monitor har utmärkt eller god effekt mot följande ogräs: småsnärjmåra, våtarv, korsblomstriga ogräs, åkerven, kvickrot, baldersbrå, åkerbinda, flyghavre (1–3 -bladstadiet). Det har en måttlig effekt mot följande arter: svinmålla, dån, åkerförgätmigej, åkerviol (tidigt utvecklingsstadium.

ATT OBSERVERA VID ANVÄNDNINGEN:

Preparatet kan i vete användas i tankblandning med preparat som är avsedda för bekämpning av växtsjukdomar, med tillväxtregulatorerna Sonis, Moddus M och CCC-tillväxtregulatorer samt med de flesta preparat som är avsedda för ogräsbekämpning, också med medel som innehåller enbart MCPA. Mängden MCPA-preparat får inte överstiga 1 l/ha. Även i tankblandningar bör man alltid använda fästmedel 0,1l/ha. Godkända fästmedel är sådana fästmedel som är godkända för sulfonylureor, t.ex. Sito Plus, men inte oljor. Får inte sprutas tillsammans med flytande gödselmedel. På potatis bör man undvika besprutning vid hett väder.

Vattenmängd:

100–200 l/ha

Förpackning/partiförpackning:

125 g / 10 st.

Bruksanvisning

Vete, kvickrot, åkerven och bredbladiga ogräs

Då kvickroten och åkervenet är vid 3–4 -bladstadiet och då de bredbladiga ogräsen är vid 2–4 -bladstadiet
Käyttömäärä: 
18,75 g/ha + fästmedel 0,1–0,2 l/ 100 l vatten

Vete: flyghavre

Som delad behandling första gången då flyghavren har 1–3 blad och andra gången ca 10 dagar senare då flyghavren på nytt har kommit upp
Käyttömäärä: 
12,5 g/ha + 12,5 g/ha + fästmedel 0,1–0,2 l/ 100 l vatten

Potatis: bredbladiga ogräs

Första behandling då ogräsen är från hjärtbladstadiet till 4-bladstadiet, andra behandling då ogräsen på nytt är vid samma utvecklingsstadium.
Käyttömäärä: 
12,5 g/ha + 12,5 g/ha + fästmedel 0,1–0,2 l/ 100 l vatten

Potatis: kvickrot och åkerven

Då kvickroten och åkervenet är vid 3–4 -bladstadiet, dock före potatisbeståndet täcker ogräsen
Käyttömäärä: 
25 g/ha + fästmedel 0,1–0,2 l / 100 l vatten

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 3
Svinmålla 3
Åkerspärgel 2
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Småsnärjmåra 5
Våtarv 5
Åkerbinda 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Åkerförgätmigej 3
Åkerviol 3
Rödplister 2
Jordrök 2
Harkål 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Kvickrot 4
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 4

Varningar

N, R50/53, S02-13-29

Regnbeständig

Två timmar efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m