Duplosan Super

För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.
  • -

Aktiv substans

diklorprop-P 310 g/l

MCPA 160 g/l

mekoprop-P 130 g/l

Produkten hör till grupp O av aktiva substanser

EGENSKAPER:

Duplosan Super tre olika aktiva substanser som hör till gruppen fenoxisyror. Medlet verkar på ogräsen via bladen. Den minsta rekommenderade bruksmänden kan minskas med 20–40 % om ogräsfloran i huvudsak består av svinmålla, korsblomstriga ogräs och våtarv, mot vilka preparatet har en utmärkt effekt. Härvid bör besprutningen utföras då ogräsen är vid ett litet utvecklingsstadium och stråsädsbeståndet bör ha kommit upp jämnt och vara vid god tillväxt.

Effektivitet:

Duplosan Super har god effekt mot följande fröogräs: svinmålla, våtarv, korsblomstriga ogräs, harkål, måra samt pilörtsarter och åkerbinda. Med de högsta doserna som anges i bruksanvisningen har medlet en rätt god effekt även mot åkermolke och åkertistel.

Vattenmängd

200–400 l/ha

FÖRHÅLLANDEN VID BESPRUTNING:

Den bästa effekten fås, då luftens temperatur är minst 12 °C då man besprutar. Man bör inte spruta en dag som följs av nattfrost eller en dag som följer på nattfrost, eftersom effekten mot ogräs då försvagas väsentligt.

Förpackning/partiförpackning:

10 l / 2 st.

Bruksanvisning

Höstsäd

Tidigt på våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
2,0–2,5 l/ha eller 1,5–2,0 l/ha + Classic 50 SX 8–12 g/ha

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar

Efter ogräsens uppkomst vid sädens 3–4 -bladstadium, senast före början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 l/ha eller 1,0–1,5 l/ha + Classic 50 SX 8–12 g/h

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Dån 4
Åkerspärgel 3
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Våtarv 5
Jordrök 4
Harkål 4
Småsnärjmåra 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Rödplister 3
Åkerförgätmigej 3
Åkerviol 3
Åkerbinda 3
Pilört 3

Varningar

Xn, N, R22-41-43-51/53, S2-13-24/25-26-29-39-46

Regnbeständig

två timmar efter besprutningen

Olkienkäyttörajoitus

Växtdelar som behandlats med preparatet får inte användas i växthus eller i kompost

Minsta avstånd till vattendrag

3 m