Devrinol 450 SC

För bekämpning av ogräs på odlingar av rybs och raps. Preparatet har dessutom minor-use -godkännande för bekämpning av ogräs i odlingar av huvudkål, blomkål, broccoli, rosenkål, romanescokål, bladkål och kinakål samt på odlingar av kålrot och rova.

Aktiv substans

napropamid 450 g/l

Produkten hör till grupp K3 av aktiva substanser

EGENSKAPER:

Preparatet har effekt mot ogräsen via marken. Det besprutas före sådd eller plantering efter den första harvningen. Nedmyllning till ett djup av 2-6 cm bör göras inom ett dygn efter behandlingen. Preparatet begränsar inte valet av odlingsväxt för följande år då man plöjer marken till normalt plöjningsdjup. Om man blir tvungen att harva upp ett bestånd kan man samma sommar på skiftet odla korsblomstriga växter eller ärter. Marken bör bearbetas innan man sår dessa växter. Före sådd av höstsäd bör marken plöjas till ett djup av 20 cm.

Effektivitet:

Devrinol 450 SC har god effekt mot bl.a. följande ogräs: måra, våtarv, baldersbrå, dån och vitgröe. Effekten mot svinmålla, penningört, åkerbinda och åkerpilört ät måttlig.

FÖRHÅLLANDEN VID BESPRUTNING:

För att säkertställa en bra effekt måste jordens humushalten vara under 8 % och jorden fuktig vid behandlingen. Regn efter behandlingen påverkar inte effekten.

Vattenmängd

200–400 l/h

Förpackning/partiförpackning:

5 l

Bruksanvisning

Raps och rybs

Besprutning och nedmyllning i marken till 2-6 cm djup mellan harvningar
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Huvudkål, blomkål, broccoli, rosenkål, bladkål, kinakål och romanescokål

Besprutning före sådd eller plantering efter den första harvningen
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Kålrot och rova

Besprutning före sådd efter den första harvningen
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha
Can be used in groundwater area

Varningar

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Regnbeständig

En timme efter besprutningen

Olkienkäyttörajoitus

-

Jälkikasvirajoitteet

-

Minsta avstånd till vattendrag

0 m

Begränsningar i användning

Tuotetta ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla peltolohkolla.

Mehiläisvaroitus

-