Classic Star

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.
  • bredverkande och mångsidig produkt
  • effekt mot resistent våtarv
  • paketet räcker för 12 ha hos vårsäd och 10 ha hos höstsäd

Aktiv substans

tribenuron-metyl 500 g/kg

fluroxipyr 180 g/l

Produktens aktiva substanser tillhör grupperna B och O

EGENSKAPER:

Classic Star – två medel som levereras i en gemensam förpackning – är en lösning med synnerligen bred effekt för bekämpning av ogräs. Det är en god lösning mot  ogräs som är resistenta mot lågdosmedel, eftersom man både bekämpar problemet och behärskar det på förhand. Produkterna går för sig även på grundvattenområden och lämpar sig för tankblandningar med medel mot flyghavre.

EFFEKTIVITET:

Classic Star har en bred effekt mot alla de vanligaste ogräsen i stråsäd. Fluroxipyr har en utmärkt effekt mot våtarv som utbildat resistens mot lågdosmedel.

FÖRHÅLLANDEN VID BESPRUTNING:

Ett varmt och fuktigt väder gynnar effekten, men preparaten har effekt även vid låga temperaturer. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast, men den  slutliga effekten blir synlig först efter ca 10 dygn.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN:

Vid besprutning av skyddssäd bör stråsäden ha kommit upp jämnt. Besprutning av kornsorten Inari borde undvikas på grund av risken för skador.

KARENSTID:

Stråsäd skördad som foder 14 dygn.

BEHÄRSKANDET AV RESISTENS:

Den kombinerade användningen av preparaten bekämpar stammar av ogräs som är resistenta mot lågdosmedel samt förebygger uppkomsten av sådana stammar.

FÖRPACKNING/PARTIFÖRPACKNING:

1 st. Classic 50 SX 150 g + 2 st. Starane 180 3 l/1 st.

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN:

Bekanta dig med de instruktioner för tvätt av sprutan som ges i texten på försäljningsemballaget till Classic 50 SX. Fästmedel behöver nödvändigtvis inte tillsättas till blandningen av produkterna. Den lägsta lagringstemperaturen för Starane 180 är -5 °C. Classic 50 SX tål köld då det lagras under torra förhållanden.

Bruksanvisning

Höstsäd

Tidigt på våren då tillväxten startat
Käyttömäärä: 
Premium Classic SX 15 g/ha + Starane 180 0,6 l/ha + SitoPlus fästmedel 0,1 l/ha

Vårsäd

Vid sädens 2–4 -bladstadium, före början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
Premium Classic SX 12 g/ha + Starane 180 0,5 l/ha + SitoPlus fästmedel 0,1 l/ha

Skyddssäd för klöverfria vallar

Då gräsbrodden är vid 2–3 -bladstadiet
Käyttömäärä: 
Premium Classic SX 8 g/ha + Starane 180 0,6 l/ha + SitoPlus fästmedel 0,1 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Maskros 5
Rödplister 5
Åkerförgätmigej 5
Småsnärjmåra 5
Trampgräs 5
Åkerbinda 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Groblad 4
Blåklint 4
Jordrök 4
Harkål 4
Åkerviol 4
Baldersbrå, övervintrande 4
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 5
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, Xn, N, R22-43-50/53, S02-13-24-29-36/37-46, Xn, N; R65-36-43-67-51753, S62-26-23-24-37-29-2-13

Regnbeständig

1 timme från besprutningen

Olkienkäyttörajoitus

Växtdelar som behandlats med preparatet får inte användas i växthus eller i kompost

Minsta avstånd till vattendrag

3 m