Betanal® SE

För bekämpning av ogräs i sockerbeta, foderbeta och rödbeta samt i jordgubbe.
  • luotettava valmiste rikkatorjuntaan
  • erinomainen seoskumppani
  • hellävarainen viljelykasveille

Aktiv substans

fenmedifam 160 g/l

Produkten hör till grupp C1 av aktiva substanser

Egenskaper:

Betanal SE verkar på ogräsen endast via bladen. Vid torra förhållanden kan bekämpningseffekten förbli svag, men vid mycket varma och fuktiga förhållanden är socker- och rödbetan benägna att bli skadade. Den bästa effekten fås vid varmt väder (+10 – +20 °C). Besprutning får inte göras vid hett väder (över +20 °C) vid kraftigt solsken utan hellre på morgonen eller på morgonnatten men dock inte i ett daggvått bestånd. Vid kalla besprutningsförhållanden uppnås de bästa resultaten genom att bespruta på förmiddagen eller vid middagstid. Då regn hotar samt efter en frostnatt bör besprutningen flyttas framåt. I jordgubbe kan Betanal SE sprutas över hela jordgubbslandet även vid odlingar på plast.

Effektivitet:

Betanal SE har god effekt mot följande ogräs då dessa ogräs är vid litet plantstadium: svinmålla, dån, korsblomstriga ogräs och korsört. Preparatets effekt mot trampört och måra är svag. Effekten är otillräcklig efter hjärtbladstadiet även mot harkål, baldersbrå, åkerbinda, åkerpilört, jordrök, åkerspergel, åkerviol och plister. För att man skall få bredare effekt i sockerbeta kan Betanal SE blandas med Betanal Progress SE, Tramat 500 SC, Goltix 70 WG och Safari.

Vattenmängd

150–200 l/ha

Begränsningar i användningen:

Rödbetan bör besprutas senast då den är vid 4-bladstadiet. Den högsta doseringen för Betanal SE på ett och samma skifte under en växtperiod är 6,0 l/ha (fenmedifam 960 g/ha).

Förpackning/partiförpackning:

10 l / 2 st.

Bruksanvisning

Sockerbeta

Sockerbeta mera sällan än vart annat år: första besprutning
Käyttömäärä: 
0,9 l Betanal SE + 1,5–2,0 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Sockerbeta mera sällan än vart annat år: andra besprutning
Käyttömäärä: 
0,9 l Betanal SE + 1,5–2,3 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Sockerbeta mera sällan än vart annat år: tredje besprutning
Käyttömäärä: 
1,0 l Betanal SE + 1,5–2,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Vart annat år: första besprutning
Käyttömäärä: 
1,0 l Betanal SE + 1,0–1,2 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Vart annat år: andra besprutning
Käyttömäärä: 
1,5 l Betanal SE + 1,0–1,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Vart annat år: tredje besprutning
Käyttömäärä: 
1,5 l Betanal SE + 1,0–1,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Varje år: första besprutning
Käyttömäärä: 
1,5 l Betanal SE + 0,9 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Varje år: andra besprutning
Käyttömäärä: 
1,5 l Betanal SE + 0,9 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Sockerbeta

Varje år: tredje besprutning
Käyttömäärä: 
1,6 l Betanal SE + 1,0 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + olja

Rödbeta

Engångsbesprutning: tidigast, då rödbetan har de första växtbladen och ogräsen har 2–4 blad
Käyttömäärä: 
5,0–5,5 l/ha som sådant eller i tankblandning med Goltix 70 WG är dosen av Betanal SE 3,0 l/ha

Rödbeta

Två besprutningar: Den första besprutningen görs, då rödbetan och ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Den andra besprutningen görs, då ny ogräs som kommit upp är vid hjärtbladstadiet
Käyttömäärä: 
2 x 2,5–3,0 l/ha, i tankblandning med Goltix 70 WG är bruksmängderna vid bägge besprutningarna 2,0–2,5 l/ha Betanal SE + 1,5–2,5 kg/ha Goltix 70 WG

Jordgubbe

Då ogräsen är små, högst vid 2-bladstadiet. Kan sprutas på plast. I nya planteringar användning efter det att plantorna rotat sig. I skördebringande odlingar användning på våren senast i början av blomningen och/eller på hösten efter skörden.
Käyttömäärä: 
3,0 l

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Dån 5
Korsblomstriga ogräs 4
Svinmålla 4
Åkerspärgel 2
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 4
Åkerviol 4
Våtarv 4
Gatkamomill 3
Korsört 3
Etternässla 2
Åkerförgätmigej 2
Jordrök 2
Harkål 2
Småsnärjmåra 2
Trampgräs 2
Åkerbinda 2
Pilört 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 2

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m