Basagran SG

För bekämpning av ogräs i vallar som innehåller klöver eller blålucern och i skyddssäd för dessa vallar., i blandsäd med stråsäd och ärter, i odlingen av klöver och blålucern, baljväxter, frilandsgurka, lin, sätt- och plantlök samt äkta johannesört.
  • hellävarainen viljelykasveille – tehokas rikoille
  • helppokäyttöinen ruiskutusrae

Aktiv substans

bentazon 870 g/kg

Produkten hör till grupp C3 av aktiva substanser

EGENSKAPER:

Basagran SG är kontaktverkande och har den bästa effekten mot fröogräsens plantor från hjärtbladstadiet till 2–3 -bladstadiet och då det sprutas vid varmt väder. Bondböna och frilandsgurka får inte sprutas vid soligt väder på grund av risken för skador. Effekten mot ogräs blir synlig efter ca en vecka efter besprutningen.

EFFEKTIVITET:

Preparatet har god effekt mot småsnärjmåra, baldersbrå, kamomill, korsblomstriga ogräs och våtarv och åkerspergel. Effekten mot svinmålla och dån varierar.

FÖRHÅLLANDEN VID BESPRUTNING:

Effekten är bäst vid fuktigt och varmt väder (minst +15 °C), då ogräsen är vid god tillväxt. Det är mest rekommendabelt att man sprutar på morgonen eller på kvällen. Risken att odlingsväxten skadas ökar vid mycket varmt väder. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder i minst sex timmar. Då nattfrost hotar och efter nattfrost får man inte spruta.

VATTENMÄNGD

300–400 l/ha

FÖRPACKNING/PARTIFÖRPACKNING:

3 kg / 4 st.

Bruksanvisning

Vallar som innehåller klöver eller blålucern vilka grundas med eller utan skyddssäd samt odlingar av klöver och blålucern

Besprutning året för sådd, då blålucernen eller klövern förutom hjärtbladen har 1–3 egentliga blad, eller då gräsbrodden är vid 2–3 -bladstadiet
Käyttömäärä: 
1,1-1,7 kg

Blandsäd med ärter och stråsäd

Besprutning, då säden är vid 2–3 -bladstadiet och ärten är 5–8 cm hög
Käyttömäärä: 
1,1–1,7 kg

Vallar som innehåller klöver eller blålucern samt fröodlingar av klöver och blålucern

Besprutning tidigt på våren då tillväxten startat
Käyttömäärä: 
1,1–1,7 kg

Ärter

Besprutning vid tidigt plantstadium då ärten är 5–8 cm hög
Käyttömäärä: 
1,1-1,7 kg

Bondböna

Besprutning vid tidigt plantstadium, då den har 2–4 egentliga blad
Käyttömäärä: 
1,1-1,7 kg

Buskböna

Besprutning då den har 2 egentliga blad
Käyttömäärä: 
1,1-1,7 kg

Sätt- och plantlök. Lämpar sig inte för tidig odling

Besprutning då löken har 3–4 blad
Käyttömäärä: 
1,1 kg

Sätt- och plantlök. Lämpar sig inte för tidig odling

Besprutning då löken har 3–4 blad
Käyttömäärä: 
1,1 kg

Frilandsgurka

Besprutning, då plantan har 1–2 egentliga blad, vanligen 3–4 veckor efter sådd. Besprutningen får göras först 5–7 dygn efter det att fiberduken avlägsnats.
Käyttömäärä: 
1,4–1,7 kg

Lin

Besprutning då linet är 5–6 cm högt
Käyttömäärä: 
1,4–1,7 + Sito Plus 0,2 l/ha

Äkta johannesört

Besprutning sommaren för sådd eller plantering då plantorna är minst 3 cm höga
Käyttömäärä: 
1,4–1,7 kg

Effekt

Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 4
Dån 3
Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Småsnärjmåra 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Åkerförgätmigej 4
Jordrök 4
Harkål 4
Pilört 4
Smörblomma 3
Rödplister 3
Åkerbinda 3
Gårdsskräppa 2
Maskros 2
Åkerviol 1
Trampgräs 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 1

Varningar

Xn, R22-41-43-52/53, S02-13-22-26-29-36/37/39-46

Regnbeständig

Sex timmar efter besprutningen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m