Småsnärjmåra

Andra namn:

peltomatara, Galium spurium

Beskrivning:

Småsnärjmåra är en ettårig, 20 – 70 cm lång växt, med en för mårorna typisk kraftigt kantig stam. Stjälken är vek och mycket sträv. Bladen sitter på stjälken vanligtvis 6 – 9 i en krans. Bladen är lansettlika med uddspets och klädda med krokhår. Växten har flera blomställningar, som består av små gulgröna eller grönvita ca 1 mm stora blommor. Småsnärjmåra förekommer framför allt på säd-, bet- och potatisåkrar, i trädgårdar och på impediment. Småsnärjmåran fastnar lätt i växter och maskiner och orsakar därför mycket problem speciellt vid skörd av potatis och betor.

Bekämpning:

Effekten mot småsnärjmåra varierar hos de olika ogräsmedlen.