Våtarv

Andra namn:

natagräs, Stellaria media

Beskrivning:

Våtarven är ett ettårigt, ofta övervintrande ogräs som blir ungefär 20 – 30 cm högt. Till sin karaktär är växten vek och ljusgrön. Bladen är kala och de flesta har skaft, de översta bladen saknar skaft. Bladen är ovala med hjärtformad bas. Blommorna är små och vita. Våtarven trivs på alla jordarter, men förekommer rikligast på näringsrika, fuktiga mullhaltiga ler- och moränhaltiga odlingsmarker. Ljusbehovet är litet, men våtarv växer framför allt i glesa bestånd. Det förekommer framför allt i potatis-, bet- och grönsaksodlingar, i trädgårdar, på sädesåkrar och på förstaårsvallar.

Bekämpning:

De vanligaste ogräsmedlen har god effekt mot våtarv.