Trampgräs

Andra namn:

trampört, pihatatar, Polygonum aviculare

Beskrivning:

Trampgräs är en ettårig, vanligtvis under 40 cm hög, i allmänhet upprätt och förgrenad växt, som ofta har krypande förgreningar. Stjälkbladen är 2 – 4 cm långa, smala och lansettlika. Bladen på förgreningarna är mindre. De röd-vita blommorna är små (några millimeter) och sitter ofta ensamma i bladvecken.  Trampgräs och andra pilörtsarter växter i synnerhet på friska mineraljordar tillsammans med mångåriga växter. Trampgräs påträffas ofta på sädesåkrar, unga vallar, betåkrar, potatisåkrar samt på vägrenar, dikesrenar och gårdsplaner.

Bekämpning:

Trampgräs kan bekämpas med de flesta allmänna ogräsmedel.