Pilört

Andra namn:

Vanlig Pilört, Ukontatar, Polygonum lapathifolium

Beskrivning:

Pilörten är ett ettårigt ogräs, som blir 20 – 80 cm högt. Stjälken är stadig och förgrenad. Bladen är lansettlika. Ibland finns det en mörk, stor fläck i bladets mitt. Örtbladen är kala på ovansidan; undersidan är hårig eller kal. Pilört är ett allmänt ogräs i hela landet. Det växer i synnerhet på friska, mullhaltiga vårsädsåkrar.

Bekämpning:

Pilört kan bekämpas med de flesta ogräsmedel.