Maskros

Andra namn:

smörblomma, Taraxacum spp.

Beskrivning:

Ett mångårigt ogräs med höjden 10 – 30 cm. Maskros förekommer i hela landet; rikligast i södra Finland, speciellt i vallar och trädgårdar. Sprider sig snabbt via snabbgroende frön.

Bekämpning:

Det lönar sig att bekämpa maskros i synnerhet i vallar, då den sänker fodrets fodervärde och försämrar smaken. Den bästa bekämpninstidpunkten är på maskrosens knoppstadium. För bekämpningen lämpar sig Starane eller Primus.