Jordrök

Andra namn:

peltoemäkki, Fumaria officinalis

Beskrivning:

Jordrök är en 20 – 30 cm hög växt med flikiga blad, som liknar morot. Blomman är ljust violett. Jordrök förekommer på näringsrika lerjordar och sandiga mulljordar i trädgårdar, potatisland och sädesåkrar.

Bekämpning:

Jordrök kan bekämpas med de vanligaste ogräsmedlen.