Harkål

Andra namn:

harfibbla, linnunkaali, Lapsana communis

Beskrivning:

Harkål är en ettårig eller övervintrande växt, som blir 30 – 100 cm hög. Stammen är ofta förgrenad. De nedersta bladen har långa skaft. Bladen är flikiga och ändfliken är stor, oval och har tandad eller krokig bladkant. Blommorna har långt blomskaft, är ca 1 cm breda och de sitter i toppen på växten. Harkål förekommer på sädesåkrar, i trädgårdar, på potatisfält, i unga vallar och på vägkanter. Harkål är ett allmänt ogräs framför allt i höstsäd, vårsäd, grönsaks- och betodlingar och i förstaårsvallar.

Bekämpning:

Harkål kan bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen.