Groblad

Andra namn:

piharatamo, Plantago major

Beskrivning:

Groblad är ett mångårigt ogräs med storleken 5 – 30 cm. bladen är ovala och bladstjälken är 3 – 12 cm lång. Axet är vanligtvis 5 – 15 cm långt, smalt cylinderformat. Groblad förekommer speciellt bland gles ängsliknande växtlighet på mineraljordar. typiska växtplatser är gårdsplaner, gräsmattor, vallar, dikesrenar, åkerrenar och sädesåkrar.

Bekämpning:

Bland annat ogräsmedel som är avsedda för sädodlingar bekämpar effektivt groblad.