Blåklint

Beskrivning:

Blåklint är en ettårig, ibland tvåårig, 20 – 80 cm hög växt. Stjälken är smal och upprätt. Stjälken är täckt av glest, ulligt hår. Bladen är smala, lansettlika. Blommorna är kraftigt blåvioletta. Blåklinten förekommer på sädesåkrar, i synnerhet i råg, samt på trädesåkrar och impediment.

Bekämpning:

Blåklinten bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen.