Baldersbrå, övervintrande

Andra namn:

saunakukka, peltosaunio, Matricaria inodora,  M. perforataTripleurospermum inodorum

Beskrivning:

Baldersbrå är ett ettårigt, men ofta övervintrande, ogräs som blir 20 – 80 cm högt. Stjälken är upprätt och grön, bladen är smalflikiga, långa och trådlika. Blommorna är en gul platt skiva av diskblommor som omges av vita kronblad. Baldersbrån sprids väldigt effektivt via frön. Baldersbrå växer på alla jordarter, särskilt på torra lerjordar. Man ser baldersbrå i synnerhet på impediment, i höstsäd, på unga gräsvallar, gräsmattor, i vårsäd samt i potatis-, bet- och grönsaksfält.

Bekämpning:

Baldersbrå kan bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen, men i synnerhet vid bekämpning av övervintrade plantor bör man vara noggrann med tidpunkten. Bekämpningen måste göras då baldersbrån är på tidigt plantstadium. Då baldersbråplantan växer avtar ogräsmedlens effekt snabbt. Se effekttabellen.