Åkerviol

Andra namn:

orvokki, Viola arvensis

Beskrivning:

Åkerviol är ett ettårigt, 10 – 40 cm högt ogräs. Bladen är ovala, och de har stora stipler. Blommorna är vanligtvis vita – gulvita, eller ljust violetta, och 1 – 1,5 cm stora. Åkerviol förekommer på åkrar, i trädgårdar och runt bostäder.

Bekämpning:

Ogräsmedlens effekt mot åkerviol varierar beroende på preparat.