Åkerförgätmigej

Övriga namn:

peltolemmikki, Myosotis arvensis

Beskrivning:

Åkerförgätmigej är en 1- eller 2-årig växt, som blir 10 – 40 cm hög. Åkerförgätmigej är i synnerhet i de övre delarna starkt förgrenad. Bladskivan är lansettlik och helbräddad. Hjärtbladen är runda och håriga.

Blommorna är små och blåfärgade. Åkerförgätmigej föredrar mineraljordar, och man hittar den vanligtvis på höstsädsåkrar, grönsaksfält, trädgårdar, betåkrar, potatisåkrar, vårsädsåkrar och i vallar.

Bekämpning:

Åkerförgätmigej kan bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen.