Åkerbinda

Andra namn:

kiertotatar, Fallopia convolvulus

Beskrivning:

Åkerbinda är en 1-årig, slingrande växt som vanligtvis blir cirka en meter lång. Stjälken är räfflad och bladen hjärtformade, 2 – 8 cm stora. Blomställningarna är axlika/klaselika knippen och sitter i bladvecken samt i toppen på stjälk och förgreningar. Förekommer på åkrar, i trädgårdar, på impediment och vägrenar.

Bekämpning:

Åkerbinda kan bekämpas effektivt i sädesåkrar, men i specialgrödor kan ogräset orsaka problem.  Då åkerbinda är ett slingrande ogräs kan det orsaka problem vid skörden.