Svinmålla

Andra namn:

lergräs, savikka, Chenopodium album

Beskrivning:

Svinmålla har en upprätt och hård stjälk, som vanligtvis är förgrenad även i toppen. Bladen är ofta smutsliknande grågröna. Blomställningen är axlik. Förekommer mycket allmänt i hela landet, speciellt på åkrar, trädgårdar, trädgårdar, vägrenar, avstjälpningsplatser och impediment. Ettårigt ogräs som producerar extremt mycket, små frön.

Bekämpning:

De flesta ogräsmedlen har god effekt mot svinmålla.