Kvickrot

Andra namn:

vitrot, juolavehnä, Elymus repens, Elytrigia repens,

Beskrivning:

Mångårigt ogräs som sprids effektivt med hjälp av frön och utlöpare. Kvickroten trivs bäst på åkrar med öppna diken eller odikade, torra, lätta, grova mineraljordar.

Bekämpning:

Kvickrot kan bekämpas med glyfosat-preparat bland annat efter skörden och på trädesåkrar. I de flesta bredbladiga odlingsväxter kan kvickrot bekämpas med så kallade selektiva bekämpningsmedel mot kvickrot.