Dån

Andra namn:

pillike, Galeopsis tetrahit

Beskrivning:

I Finland påträffas allmänt fyra dånarter. Dånväxterna är ettåriga. Bladen är ovala, med fjäderlika ådror och oftast sågtandade. Blommorna är pipformade. Dån förekommer bland annat på odlingsmarker, svedjeängar, åkerrenar, berg, impediment och vägrenar.

Pipdån blir 20 – 70 cm högt och den har en stadig, delvis violett stam. Blommorna är vanligtvis röda.

Bekämpning:

Dån-arterna kan vanligtvis bekämpas ganska lätt med de allmännaste ogräsmedlen.