Åkerspärgel

Andra namn:

peltohatikka, Spergula arvensis

Beskrivning:

Åkerspärgel är en ettårig växt med trådliknande blad som är motsatt placerade. Små, vita blommor med fem kronblad. Åkerspärgeln blir ca 10 – 40 cm hög, och den trivs särskilt bra på sura, fuktiga och näringsfattiga jordar. Åkerspärgel förekommer allmänt på säd-, potatis- och betåkrar samt i trädgårdar, på gårdsplaner och på vägkanter.

Bekämpning:

Åkerspärgel kan bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen.