Åkertistel

Andra namn:

pelto-ohdake, Cirsium arvense

Beskrivning:

Åkertisteln är ett flerårigt, 40 – 120 cm högt ogräs med djupa rötter. Stammen är ofta kraftigt förgrenad upptill. Basen är korthårig, mellanpartiet så gott som kalt, och toppen är ullhårig. Bladen är lansettformade och vanligtvis parflikiga. Blomkorgarna är 1,3 – 1,8 cm, ljust purpurröda, och de sitter en och en i ändan av förgreningarna. Åkertistel förekommer på åkrar, dikesrenar och impediment.

Bekämpning:

Tisteln kan bekämpas i samband med ogräsbekämpningen eller som fläckbehandling. Då tistel bekämpas i samband med ogräsbekämpningen är tidpunkten särskilt viktig; den bästa effekten mot tistel fås, då den har åtta blad. Besprutningen görs i slutet av bestockningen.