Kontakt

Berner Ab
Växtskydd och Trädgårdsvård
Södra Kajen 4B
00130 Helsinki

Tel. 020 791 00
Fax. 020 791 4300