Vinbär och krusbär

Fröogräs

Tidigt på våren och/eller sent på hösten

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,5-1,0 l

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0-4,0 l

Vinbärsskottmal, vinbärsknoppmal, bladlöss, vecklarlarver

Besprutning vid knoppsprickningen

TuoteKäyttömäärä
Calypso SC 4800,25 l (minor use)
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,5 l

Vinbärsstekel, krusbärsmott, bladlöss, vinbärsbladgallmygga, vinbärsbarkgallmygga

Besprutning strax före blomning och efter avslutad blomning

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,5 l

Växthusspinnkvalster

Besprutning på våren eller försommaren då växthusspinnkvalstret kommit fram

TuoteKäyttömäärä
Nissorun0,25-0,6 kg

Bladfallsjuka, bladfläcksjukdomar

Besprutning före och efter blomningen

TuoteKäyttömäärä
Dithane NT0,2 % (20g/ 10 l vatten)

Gråmögel

Besprutning under blomningen

TuoteKäyttömäärä
Teldor1,5 kg