Vårraps och rybs

Övervintrade ogräs vid reducerat bruk eller direktsådd

Före bearbetning för sådd eller före direktsådd

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio1,5-3,0 l

Jordloppor, stinkflyn

Under plantsättningen

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,2-0,25 l
0,6 l

Måra, svinmålla, baldersbrå, brunskära, maskros

Då rapsen och rybsen är vid 2–4-bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Galera0,3 l + Dassoil- fästmedel 0,1-0,3 l

Rapsbagge, resistenta stammar

Vid rosettstadiet

TuoteKäyttömäärä
Avaunt® 150 EC170 ml (väntar registrering)
Mospilan150 g

Rapsbagge- icke-resistenta stammar

Vid rosettstadiet

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,4 l
0,6 l

Åkermolke och åkertistel

Då ogräsen är vid 6–8-bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g

Kvickrot

Besprutning då kvickroten är vid 4–6-bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC2,0-3,0 l
Targa Super 5 SC2,0 l + Sito Plus (vid goda förhållanden)

Flyghavre, åkerven, spillsäd

Besprutning vid flyhavrens, spillsädens och de övriga gräsartade ogräsens broddstadium

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l
Targa Super 5 SC1,0 l + Sito Plus 0,2 l (vid goda förhållanden)

Bomullsmögel

Vid tidpunkten för fullblomning

TuoteKäyttömäärä
0,5-1,0 l
Amistar®granska dosen vid inköp
Basso®granska dosen vid inköp
Proline® 250 ECgranska dosen vid inköp
Sportak® EWgranska dosen vid inköp
Prosaro® EC 250granska dosen vid inköp

Kvickrot och andra ogräs

Minst 10 dygn före tröskning

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio2,0-3,0 l