Spritmärgärt (för färsk konsumtion)

Fröogräs

Första besprutning före ärtens plantsättning

TuoteKäyttömäärä
Fenix2,5-3,5 l

Fröogräs

andra besprutning då ärten är 5–8 cm hög (blandning med 3 medel)

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5 l +
50-100 g +
Basagran SG0,5 kg

Fröogräs i sorter av typen ’Onward’

Besprutning då ärten är 5–8 cm hög

TuoteKäyttömäärä
Basagran SG1,1-1,7 kg

Ärtvivel, ärtvecklare, ärttrips, ärtbladlus

Besprutning vid behov

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,4 l
0,6 l

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC2,0-3,0 l