Sockerbeta

Fröogräs

1–3 besprutningar med sådana tankblandningar som ogräsfloran förutsätter i enlighet med odlingsråd från Centralen för sockerbetsforskning (SJT).

TuoteKäyttömäärä
Goltix 70 WG0,5-2,0 l/ kg
Medifam 320 SC0,8-1,5 l
Safari® 20-30 g

Åkermolke och åkertistel

Då ogräsen har 6–8 blad som engångsbesprutning eller som delad behandling med 14 dygns intervall

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG140-165 g eller delad 2x 80 g

Korsört, brunskära, gråbo, harkål, klöver, blåklint, kamomill, baldersbrå, gatkamomill

Då ogräsen är vid litet plantstadium

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g

Kvickrot: Alternativ 1

Första besprutning då kvickroten har 4–5 blad Andra besprutning ca 3 veckor senare med samma dosering

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC2,0 l + Sito Plus 0,2 l

Kvickrot: Alternativ 2 - goda förhållanden

Första besprutning då kvickroten har 4–5 blad Andra besprutning ca 3 veckor senare med samma dosering

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l + Sito Plus 0,2 l

Flyghavre, spillsäd och andra ettåriga gräs

Vid gräsens broddstadium

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l
Targa Super 5 SC1,0 l + Sito Plus 0,2 l

Jordloppor, stinkflyn, betfluga

Vid behov

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,25-0,5 l