Sättlök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogräsbekämpningen i sättlök lyckas väl med en kombinerad

användning av olika preparat.

Fröogräs i sättlök

Första besprutning före ogräsens uppkomst

TuoteKäyttömäärä
Fenix1,5-2,0l

Fröogräs i sättlök

Andra besprutning då ogräsen är vid hjärtbladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,7-1,0 l +
Goltix 70 WG1,0-1,5 kg tankblandning
Fenix0,7 l +
Lentagran WP0,5 kg tankblandning

Fröogräs i sättlök

Besprutning då ogräsen är vid 2–6-bladstadiet. Blandning av tre preparat:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,3 l +
Goltix 70 WG1 kg/ l +
Lentagran WP0,5 kg tankblandning

Fröogräs i tidig lök

Första besprutning genast efter planteringen

TuoteKäyttömäärä
Fenix1,5-2,0 l

Fröogräs i tidig lök

Andra besprutning då ogräsen kommit upp

TuoteKäyttömäärä
Goltix 70 WG2-3 kg/ l

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0 l

Vitgröe och andra ettåriga gräsartade ogräs

Första besprutning då vitgröet är vid 3–5-bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Select0,4-0,5 l + Renol 0,4-0,5 l

Vitgröe och andra ettåriga gräsartade ogräs

Andra besprutning vid behov då vitgröet på nytt är vid 3–5-bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Select0,3-0,4 l + Renol 0,3-0,4 l

Flyghavre och andra ettåriga gräsartade ogräs

Besprutning vid broddstadiet

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l eller:
Targa Super 5 SC1,0 + Sito Plus 0,2 l

Tillväxt i lagret

Besprutning ca 10 dygn före upptagning

TuoteKäyttömäärä
Fazor3,5-4,5 kg