Prydnadsträd och -buskar

Fröogräs

Tidigt på våren och/eller sent på hösten

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,3-1,0 l
Goltix 70 WG2-4 kg/l (minor use)

Åkertistel och åkermolke, korsört, brunskära, gråbo, harkål, klöver, blåklint, kamomill, baldersbrå, gatkamomill, vicker, nattskatta

Vid ogräsens rosettstadium på våren

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG165 g

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4 – 6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0-4,0 l

Ogräs under träd och buskar

Besprutning vid torrt väder då ogräsen kommit upp

TuoteKäyttömäärä
Späds ut i vatten till förhållandet 1:3

Bladlöss, jordloppor, skalbaggar

Då skadeinsekter uppträder

TuoteKäyttömäärä
Calypso SC 4800,025% liuos (minor use)
Sumi Alpha 5 FW0,05% lösning

Mjöldagg och gråmögel

Besprutning genast då symptomen blivit synliga

TuoteKäyttömäärä
Frupica SC0,09% lösning(minor use)

Gråmögel

Då symptomen blir synliga

TuoteKäyttömäärä
Teldor200-500g/ 1000m2