Morot, övrigt växtskydd

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0 l

Vitgröe och andra ettåriga gräsartade ogräs

Då vitgröet är vid 2–4 -bladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Select0,3-0,5 l + Renol- fästmedel0,3-0,5 l

Morotsfluga, morotsbladloppa

Besprutningar vid behov i juni–juli

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,5 l + Silwet Gold- fästmedel0,1 l
0,6 l

Alternaria-röta, lakritsröta

Juli–augusti 2–3 besprutningar

TuoteKäyttömäärä
Kolla bruksanvisningen vid inköp

Alternaria, mjöldagg

Då symptomen uppenbarar sig, förnyas vid behov

TuoteKäyttömäärä
Amistar Top1,0 l
Signum0,75 kg