Morot, bekämpning av fröogräs

Bekämpningsprogrammet nedan mot fröogräs baserar sig på användningen av Fenix (aclonifen) och Senkor (metribuzin).

Besprutningstidpunkterna är följande:

1. Före morotens uppkomst.

2. Då moroten har hjärtblad–½ växtblad och ogräsen är vid hjärtbladstadiet.

3. Då moroten har 1½–2½ växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning.

4. Då moroten har 3–4 växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning.

Fröogräs, speciellt baldersbrå, åkerspergel, åkerviol, åkerbinda, trampört, jordrök, Veronicaarter och måra

1. Före morotens uppkomst, Sand- och mineraljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix1,5-2,0 l +
Roundup Bio0,5-1,5 l

Fröogräs, speciellt baldersbrå, åkerspergel, åkerviol, åkerbinda, trampört, jordrök, Veronicaarter och måra

1. Före morotens uppkomst, Mulljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix2,0 l

Fröogräs

2. Då moroten har hjärtblad–½ växtblad och ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Sand- och mineraljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,25-0,5 l +
0,015-0,025 kg tankblandning

Fröogräs

2. Då moroten har hjärtblad–½ växtblad och ogräsen är vid hjärtbladstadiet. Mulljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,25-0,5 l +
0,025 kg tankblandning

Fröogräs

3. Då moroten har 1½–2½ växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning. Sand- och mineraljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5 l +
0,025 kg tankblandning

Fröogräs

3. Då moroten har 1½–2½ växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning. Mulljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5 l +
0,05 kg tankblandning

Fröogräs

4. Då moroten har 3–4 växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning. Sand- och mineraljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5 l +
0,05 kg tankblandning

Fröogräs

4. Då moroten har 3–4 växtblad. 10–12 dygn efter föregående besprutning. Mulljordar:

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5 l +
0,05 kg tankblandning