Majs

Fröogräs i fodermajs

Första besprutning då ogräsen är vid hjärtbladstadiet

TuoteKäyttömäärä
Harmony® 50 SX®11,25 g +
Titus® WSB30 g + Sito Plus 0,1 l

Fröogräs i fodermajs

Andra besprutning då nya ogräs kommit upp

TuoteKäyttömäärä
Harmony® 50 SX®7,5 g +
Titus® WSB20 g + Sito Plus 0,1 l

Åkermolke, åkertistel, baldersbrå, måra, svinmålla

Besprutning då majsen har 3–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g

Fröogräs i sockermajs

Besprutning då ogräsen är små

TuoteKäyttömäärä
Lentagran WP2,0 kg eller:
Lentagran WPdelad behandling 1,5 kg + 1,5 kg

Fröogräs i sockermajs

Då majsen har 3–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g

Kvickrot i fodermajs

Besprutning vid kvickrotens 4–6-bladstadium

TuoteKäyttömäärä
Titus® WSB50 g + Sito Plus 0,2 l