Lin

Fröogräs i oljelin

Besprutning då linet är 5–6 cm högt

TuoteKäyttömäärä
0,8-1,0 tabletter+ Sito Plus 0,1-0,2 l
Hedonal-MCPA1,3 l

Fröogräs i spånadslin

Besprutning då linet är 5–6 cm högt

TuoteKäyttömäärä
0,8-1,0 tabletter+ Sito Plus 0,1-0,2 l

Åkermolke, åkertistel, korsört, brunskära, gråbo, harkål, klöver, blåklint, kamomill, baldersbrå, gatkamomill, vicker, nattskatta

Besprutning vid ogräsens rosettstadium

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-165 g (väntar registrering)

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0 l

Flyghavre, spillsäd

Besprutning vid ogräsens broddstadium

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l tai:
Targa Super 5 SC1,0 l + Sito Plus 0,2 l