Kummin

Ärter lämpar sig väl som skyddsväxt även då man vill grunda

ett kumminbestånd. Först sår man ärterna. Kumminet

sås ca 10 dygn senare precis då ärterna håller på och kommer

upp. På bilden i förgrunden kummin som kommit upp

och i bakgrunden ärter.

Fröogräs under året för sådd, mineraljord

Första besprutning innan kumminet satt planta

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,7-1,0 l +
Fenix1,5-2,0 l +
Roundup Bio0,5-1,5 l

Fröogräs under året för sådd, mineraljord

Andra besprutning då kumminet har 1–2 växtblad

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5-0,7 l +
Fenix0,3-0,5 l +
Goltix 70 WG0,7-1,0 kg +
Lentagran WP0,3-0,5 kg tankblandning

Fröogräs under året för sådd, mulljord

Första besprutning innan kumminet satt planta

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio1,0-4,0 l eller med tankblandning
Roundup Bio1,0 l +
Fenix0,7-1,0 l +

Fröogräs under året för sådd, mulljord

Andra besprutning då kumminet har 1–2 växtblad

TuoteKäyttömäärä
Fenix0,5-0,7 l +
Fenix0,3-0,5 l +
Lentagran WP0,3-0,5 kg

Baldersbrå, åkermolke och åkertistel, maskros

Då kumminet har minst 7 blad året för sådd eller efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG110-160 g

Fröogräs under skördebringande år

Tidigt på våren som engångsbehandling eller som delad behandling

TuoteKäyttömäärä
Fenix1,5-2,0 l eller delad behandling 1,0-1,5 + 1,0-1,5 l.

Kvickrot, flyghavre och andra gräsartade ogräs

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0 l

Kumminmal

Före den egentliga blomningen två besprutningar

TuoteKäyttömäärä
0,6 l
Turex 50 WP1,0 kg

Utrotande av bestånd

2–3 veckor efter den sista skörden

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio6-8 l eller med tankblandning:
Roundup Bio3 l +
Express® 50 SX12 g