Kål och kålrot

Fröogräs (förutom i kålrot)

Besprutning 3–4 veckor efter sättningen

TuoteKäyttömäärä
Lentagran WP1,5-2,0 kg

Kvickrot

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0 l

Flyghavre, spillsäd

Besprutning vid ogräsens broddstadium

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC1,5 l

Jordloppor, rapsbagge, stinkfly, kålfjäril, rapsfjäril, rovfjäril

Besprutning vid behov

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,2-0,4 l
0,6 l

Kålfluga

Besprutning i början av äggläggningen före äggen kläcks

TuoteKäyttömäärä
Sumi Alpha 5 FW0,2-0,3 l
0,6 l

Fjärilslarver i kål och kålrot

Fjärilslarver i kål och kålrot

TuoteKäyttömäärä
Steward® 30 WG0,85 g (Minor use 2014)

Sniglar

Då sniglar förekommer

TuoteKäyttömäärä
Sluxx5-7 kg
Turex 50 WP0,8-1,2 kg