Jordgubbe

Kronröta och rödröta under året för plantering

Besprutning 2–3 veckor efter plantering och förnyad besprutning 20–30 dygn senare. Doppning * av barrotsplantor före planteringen

TuoteKäyttömäärä
Aliette 80 WG4 kg/ rad-ha, 02-0,3% lösning

Kronröta och rödröta under åren som följer på året för plantering

Besprutning på våren då tillväxten startar och förnyad besprutning 20–30 dygn senare och vid behov i början av september

TuoteKäyttömäärä
Aliette 80 WG4 kg/ rad-ha

Fröogräs året för plantering

Besprutning då plantorna rotat sig

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,5 kg (endast radmellanrum)
Goltix 70 WG4-6 kg/l (endast radmellanrum)
Medifam 320 SC1,5 l

Fröogräs året för plantering

Besprutning sent på hösten

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,5-1,0 l (endast radmellanrum)

Fröogräs under skördeår

Besprutning tidigt på våren då ogräsen kommit upp

TuoteKäyttömäärä
Goltix 70 WG4-6 kg/l (endast radmellanrum)
Gallery0,5 l +
Goltix 70 WG2 kg/l tankblandning (endast radmellanrum)
Medifam 320 SC1,5 l

Vitgröe och andra gräs

Året för plantering, då gräsen har 3–5 blad och skördebringande år på våren

TuoteKäyttömäärä
Select0,4-0,5 l + Renol- fästmedel 0,5 l

Kvickrot

Besprutning efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3 l

Ogräs i radmellanrum och revor

Besprutning efter skörden

TuoteKäyttömäärä
1 del ättika: 3 delar vatten

Åkermolke, åkertistel, gråbo, maskros, klöver, brunskära

Besprutning efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Matrigon 72 SG165 g

Utrotning av beståndet

Efter sista skörden

TuoteKäyttömäärä
Roundup Bio6-8 l

Jordgubbsspinnkvalster och växthusspinnkvalster

Besprutning före blomningen eller efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Envidor 240 SC0,4 l + Silwet Gold 0,1 l

Jordgubbsspinnkvalster och växthusspinnkvalster

Besprutning strax före blomningen och efter skörden

TuoteKäyttömäärä
Floramite 240 SC0,4-0,6

Jordgubbsspinnkvalster och växthusspinnkvalster

Amblyseius cucumeris -rovkvalster. Spridning två gånger då faran för nattfrost är över

Hallonvivel, stinkflyn, näckrosbagge, smultronlövbagge

En besprutning före blomningen och en andra under blomningen

TuoteKäyttömäärä
Calypso SC 4800,25 l
0,6 l

Sniglar

Utspridning av beteskorn runt skiftet och i radmellanrummen

TuoteKäyttömäärä
Sluxx7 kg

Gråmögel på jordgubbe

Besprutningar under blomningen. Bekämpningen av gråmögel i jordgubbe borde göras med flera, på olika sätt verkande preparat varvid man samtidigt också iakttar begränsningarna hos de olika preparaten.

TuoteKäyttömäärä
Teldor1,5 kg
Frupica SC0,7-0,9 l

Jordgubbsmjöldagg

Besprutningar före och under blomningen

TuoteKäyttömäärä
Frupica SC0,9 l