Hallon

Fröogräs

Tidigt på våren och/eller sent på hösten

TuoteKäyttömäärä
Gallery0,5-1,0 l

Hallonblomvivel, hallonänger, hallonfluga, bladlöss

Besprutning då blomknopparna blivit synliga

TuoteKäyttömäärä
Calypso SC 4800,25 l (minor use)
Sumi Alpha 5 FW0,3-0,5 l

Växthusspinnkvalster

Besprutning på våren eller försommaren då växthusspinnkvalstret kommit fram

TuoteKäyttömäärä
Nissorun0,25-0,6 kg

Gråmögel

2 besprutningar under blomningen (inte på varandra följande)

TuoteKäyttömäärä
Teldor1,5 kg

Kvickrot och andra gräsartade ogräs

Besprutning då kvickroten har 4–6 blad

TuoteKäyttömäärä
Targa Super 5 SC3,0-4,0 l